? SKF 单列圆柱滚子亚博世界杯娱乐 NU系列工业邦斯凯孚 SKFED1116G圆柱滚子亚博世界杯娱乐SKF 单列圆柱滚子亚博世界杯娱乐 NU系列_工业邦_斯凯孚 SKF 亚博世界杯娱乐,yabo88 app,亚博体育vip入口

收藏商品 已收藏

SKF 单列圆柱滚子亚博世界杯娱乐 NU系列

 • 价 格:
  ¥108.57起
 • 品牌:
  斯凯孚 SKF
 • 货期:
  当日出货
 • 库存:
  有货
 • 评分:
  (5.0分)
 • 支付方式:
  货到付款
  网上支付
  银行转账
 • 联系方式:
  010-85895837
(可面议)
手机购买
到货通知
温馨提示

尊敬的顾客,在您购物时,请在下方输入您所购买的数量,以便您顺利购物。(点击表头可进行排序)

搜索:
订货号 制造商型号 库存 预计出货日 制造商型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 基本额定动载荷(kN) 基本额定静载荷(kN) 极限转速(rpm) 包装数量 市场价
数量
对比 ED1116 1205 EKTN9 有货 当日发货 1205 EKTN9 25 52 15 14.3 4 18000 1 颗 ¥108.99
对比 ED1117 1205 EKTN9/C3 有货 当日发货 1205 EKTN9/C3 25 52 15 14.3 4 18000 1 颗 ¥108.99
对比 ED1118 1206 EKTN9 有货 当日发货 1206 EKTN9 30 62 16 15.6 4.65 15000 1 颗 ¥108.57
对比 ED1119 1206 EKTN9/C3 有货 当日发货 1206 EKTN9/C3 30 62 16 15.6 4.65 15000 1 颗 ¥108.57
对比 ED1120 1207 EKTN9 有货 当日发货 1207 EKTN9 35 72 17 19 6 13000 1 颗 ¥136.30
对比 ED1121 1207 EKTN9/C3 有货 当日发货 1207 EKTN9/C3 35 72 17 19 6 13000 1 颗 ¥136.30
对比 ED1122 1208 EKTN9 有货 当日发货 1208 EKTN9 40 80 18 19.9 6.95 11000 1 颗 ¥155.30
对比 ED1123 1208 EKTN9/C3 有货 当日发货 1208 EKTN9/C3 40 80 18 19.9 6.95 11000 1 颗 ¥155.30
对比 ED1124 1209 EKTN9 有货 当日发货 1209 EKTN9 45 85 19 22.9 7.8 11000 1 颗 ¥161.30
对比 ED1125 1209 EKTN9/C3 有货 当日发货 1209 EKTN9/C3 45 85 19 22.9 7.8 11000 1 颗 ¥161.30
对比 ED1126 1210 EKTN9 有货 当日发货 1210 EKTN9 50 90 20 26.5 9.15 10000 1 颗 ¥155.15
对比 ED1127 1210 EKTN9/C3 有货 当日发货 1210 EKTN9/C3 50 90 20 26.5 9.15 10000 1 颗 ¥155.15
对比 ED1128 1211 EKTN9 有货 当日发货 1211 EKTN9 55 100 21 27.6 10.6 9000 1 颗 ¥189.79
对比 ED1129 1211 EKTN9/C3 有货 当日发货 1211 EKTN9/C3 55 100 21 27.6 10.6 9000 1 颗 ¥189.79
对比 ED1130 1212 EKTN9 有货 当日发货 1212 EKTN9 60 110 22 31.2 12.2 8500 1 颗 ¥225.18
对比 ED1131 1212 EKTN9/C3 有货 当日发货 1212 EKTN9/C3 60 110 22 31.2 12.2 8500 1 颗 ¥225.18
对比 ED1132 1213 EKTN9 有货 当日发货 1213 EKTN9 65 120 23 35.1 14 7000 1 颗 ¥271.84
对比 ED1133 1213 EKTN9/C3 有货 当日发货 1213 EKTN9/C3 65 120 23 35.1 14 7000 1 颗 ¥271.84
对比 ED1134 1215 K 有货 当日发货 1215 K 75 130 25 39 15.6 6700 1 颗 ¥435.30
对比 ED1135 1215 K/C3 有货 当日发货 1215 K/C3 75 130 25 39 15.6 6700 1 颗 ¥435.30
对比 ED1136 1216 K 有货 当日发货 1216 K 80 140 26 39.7 17 6000 1 颗 ¥535.65
对比 ED1137 1216 K/C3 有货 当日发货 1216 K/C3 80 140 26 39.7 17 6000 1 颗 ¥535.65
对比 ED1138 1217 K 有货 当日发货 1217 K 85 150 28 48.8 20.8 5600 1 颗 ¥686.32
对比 ED1139 1218 K 有货 当日发货 1218 K 90 160 30 57.2 23.6 5300 1 颗 ¥751.07
对比 ED1140 1218 K/C3 有货 当日发货 1218 K/C3 90 160 30 57.2 23.6 5300 1 颗 ¥751.07
对比 ED1141 1219 K 有货 当日发货 1219 K 95 170 32 63.7 27 5000 1 颗 ¥996.69
对比 ED1142 1219 K/C3 有货 当日发货 1219 K/C3 95 170 32 63.7 27 5000 1 颗 ¥996.69
对比 ED1143 1220 K 有货 当日发货 1220 K 100 180 34 68.9 30 4800 1 颗 ¥1098.97
对比 ED1144 1220 K/C3 有货 当日发货 1220 K/C3 100 180 34 68.9 30 4800 1 颗 ¥1098.97
对比 ED1145 1222 K 有货 当日发货 1222 K 110 200 38 88.4 39 4300 1 颗 ¥1318.67
对比 ED1146 1222 K/C3 有货 当日发货 1222 K/C3 110 200 38 88.4 39 4300 1 颗 ¥1318.67
对比 ED1147 1306 EKTN9 有货 当日发货 1306 EKTN9 30 72 19 22.5 6.8 13000 1 颗 ¥185.51
对比 ED1148 1306 EKTN9/C3 有货 当日发货 1306 EKTN9/C3 30 72 19 22.5 6.8 13000 1 颗 ¥185.51
对比 ED1149 1307 EKTN9 有货 当日发货 1307 EKTN9 35 80 21 26.5 8.5 11000 1 颗 ¥191.03
对比 ED1150 1307 EKTN9/C3 有货 当日发货 1307 EKTN9/C3 35 80 21 26.5 8.5 11000 1 颗 ¥191.03
对比 ED1151 1308 EKTN9 有货 当日发货 1308 EKTN9 40 90 23 33.8 11.2 9500 1 颗 ¥215.93
对比 ED1152 1308 EKTN9/C3 有货 当日发货 1308 EKTN9/C3 40 90 23 33.8 11.2 9500 1 颗 ¥215.93
对比 ED1153 1309 EKTN9 有货 当日发货 1309 EKTN9 45 100 25 39 13.4 8500 1 颗 ¥221.70
对比 ED1154 1309 EKTN9/C3 有货 当日发货 1309 EKTN9/C3 45 100 25 39 13.4 8500 1 颗 ¥221.70
对比 ED1155 1310 EKTN9 有货 当日发货 1310 EKTN9 50 110 27 43.6 14 8000 1 颗 ¥269.68
对比 ED1156 1310 EKTN9/C3 有货 当日发货 1310 EKTN9/C3 50 110 27 43.6 14 8000 1 颗 ¥269.68
对比 ED1157 1311 EKTN9 有货 当日发货 1311 EKTN9 55 120 29 50.7 18 7500 1 颗 ¥321.38
对比 ED1158 1311 EKTN9/C3 有货 当日发货 1311 EKTN9/C3 55 120 29 50.7 18 7500 1 颗 ¥321.38
对比 ED1159 1312 EKTN9 有货 当日发货 1312 EKTN9 60 130 31 58.5 22 6300 1 颗 ¥516.17
对比 ED1160 1313 EKTN9 有货 当日发货 1313 EKTN9 65 140 33 65 25.5 6000 1 颗 ¥635.48
对比 ED1161 1313 EKTN9/C3 有货 当日发货 1313 EKTN9/C3 65 140 33 65 25.5 6000 1 颗 ¥635.48
对比 ED1162 1315 K 有货 当日发货 1315 K 75 160 37 79.3 30 5600 1 颗 ¥955.93
对比 ED1163 1315 K/C3 有货 当日发货 1315 K/C3 75 160 37 79.3 30 5600 1 颗 ¥955.93
对比 ED1164 1316 K 有货 当日发货 1316 K 80 170 39 88.4 33.5 5300 1 颗 ¥1084.30
对比 ED1165 1316 K/C3 有货 当日发货 1316 K/C3 80 170 39 88.4 33.5 5300 1 颗 ¥1084.30
对比 ED1166 1317 K 有货 当日发货 1317 K 85 180 41 97.5 38 4800 1 颗 ¥1382.72
对比 ED1167 1319 K 有货 当日发货 1319 K 95 200 45 133 51 4300 1 颗 ¥2453.92
对比 ED1168 1320 K 有货 当日发货 1320 K 100 215 47 143 57 4000 1 颗 ¥2253.88
对比 ED1169 2205 EKTN9/C3 有货 当日发货 2205 EKTN9/C3 25 52 18 16.8 4.4 18000 1 颗 ¥137.81
对比 ED1170 2206 EKTN9 有货 当日发货 2206 EKTN9 30 62 20 23.8 6.7 15000 1 颗 ¥135.76
对比 ED1171 2206 EKTN9/C3 有货 当日发货 2206 EKTN9/C3 30 62 20 23.8 6.7 15000 1 颗 ¥135.76
对比 ED1172 2207 EKTN9 有货 当日发货 2207 EKTN9 35 80 31 39.7 11.2 12000 1 颗 ¥169.22
对比 ED1173 2207 EKTN9/C3 有货 当日发货 2207 EKTN9/C3 35 80 31 39.7 11.2 12000 1 颗 ¥169.22
对比 ED1174 2208 EKTN9 有货 当日发货 2208 EKTN9 40 80 23 31.9 10 11000 1 颗 ¥180.44
对比 ED1175 2208 EKTN9/C3 有货 当日发货 2208 EKTN9/C3 40 80 23 31.9 10 11000 1 颗 ¥180.44
对比 ED1176 2209 EKTN9 有货 当日发货 2209 EKTN9 45 85 23 32.5 10.6 10000 1 颗 ¥189.66
对比 ED1177 2209 EKTN9/C3 有货 当日发货 2209 EKTN9/C3 45 85 23 32.5 10.6 10000 1 颗 ¥189.66
对比 ED1178 2210 EKTN9 有货 当日发货 2210 EKTN9 50 90 23 33.8 11.2 9500 1 颗 ¥198.60
对比 ED1179 2210 EKTN9/C3 有货 当日发货 2210 EKTN9/C3 50 90 23 33.8 11.2 9500 1 颗 ¥198.60
对比 ED1180 2211 EKTN9 有货 当日发货 2211 EKTN9 55 100 25 39 13.4 8500 1 颗 ¥235.62
对比 ED1181 2211 EKTN9/C3 有货 当日发货 2211 EKTN9/C3 55 100 25 39 13.4 8500 1 颗 ¥235.62
对比 ED1182 2212 EKTN9 有货 当日发货 2212 EKTN9 60 110 28 48.8 17 8000 1 颗 ¥295.06
对比 ED1183 2212 EKTN9/C3 有货 当日发货 2212 EKTN9/C3 60 110 28 48.8 17 8000 1 颗 ¥295.06
对比 ED1184 2213 EKTN9 有货 当日发货 2213 EKTN9 65 120 31 57.2 20 7000 1 颗 ¥351.05
对比 ED1185 2213 EKTN9/C3 有货 当日发货 2213 EKTN9/C3 65 120 31 57.2 20 7000 1 颗 ¥351.05
对比 ED1186 2215 EKTN9 有货 当日发货 2215 EKTN9 75 130 31 58.5 22 6300 1 颗 ¥536.18
对比 ED1187 2215 EKTN9/C3 有货 当日发货 2215 EKTN9/C3 75 130 31 58.5 22 6300 1 颗 ¥536.18
对比 ED1188 2216 EKTN9 有货 当日发货 2216 EKTN9 80 140 33 65 25.5 6000 1 颗 ¥609.62
对比 ED1189 2216 EKTN9/C3 有货 当日发货 2216 EKTN9/C3 80 140 33 65 25.5 6000 1 颗 ¥609.62
对比 ED1190 2217 K 有货 当日发货 2217 K 85 150 36 58.5 23.6 5600 1 颗 ¥876.76
对比 ED1191 2217 K/C3 有货 当日发货 2217 K/C3 85 150 36 58.5 23.6 5600 1 颗 ¥876.76
对比 ED1192 2218 K 有货 当日发货 2218 K 90 160 40 70.2 28.5 5300 1 颗 ¥963.42
对比 ED1193 2218 K/C3 有货 当日发货 2218 K/C3 90 160 40 70.2 28.5 5300 1 颗 ¥963.42
对比 ED1194 2306 K 有货 当日发货 2306 K 30 72 27 31.2 8.8 13000 1 颗 ¥232.66
对比 ED1195 2307 EKTN9 有货 当日发货 2307 EKTN9 35 80 31 39.7 11.2 12000 1 颗 ¥227.66
对比 ED1196 2307 EKTN9/C3 有货 当日发货 2307 EKTN9/C3 35 80 31 39.7 11.2 12000 1 颗 ¥227.66
对比 ED1197 2308 EKTN9 有货 当日发货 2308 EKTN9 40 90 33 54 16 10000 1 颗 ¥272.16
对比 ED1198 2308 EKTN9/C3 有货 当日发货 2308 EKTN9/C3 40 90 33 54 16 10000 1 颗 ¥272.16
对比 ED1199 2309 EKTN9 有货 当日发货 2309 EKTN9 45 100 36 63.7 19.3 9000 1 颗 ¥330.51
对比 ED1200 2309 EKTN9/C3 有货 当日发货 2309 EKTN9/C3 45 100 36 63.7 19.3 9000 1 颗 ¥330.51
对比 ED1201 2310 K 有货 当日发货 2310 K 50 110 40 63.7 20 9500 1 颗 ¥472.98
对比 ED1202 2310 K/C3 有货 当日发货 2310 K/C3 50 110 40 63.7 20 9500 1 颗 ¥472.98
对比 ED1203 2311 K 有货 当日发货 2311 K 55 120 43 76.1 24 7500 1 颗 ¥567.42
对比 ED1204 2311 K/C3 有货 当日发货 2311 K/C3 55 120 43 76.1 24 7500 1 颗 ¥567.42
对比 ED1205 2312 K 有货 当日发货 2312 K 60 130 46 87.1 28.5 7000 1 颗 ¥708.05
对比 ED1206 2312 K/C3 有货 当日发货 2312 K/C3 60 130 46 87.1 28.5 7000 1 颗 ¥708.05
对比 ED1207 2313 K 有货 当日发货 2313 K 65 140 48 95.6 32.5 6300 1 颗 ¥878.69
对比 ED1208 2313 K/C3 有货 当日发货 2313 K/C3 65 140 48 95.6 32.5 6300 1 颗 ¥878.69
对比 ED1209 2315 K 有货 当日发货 2315 K 75 160 55 124 43 5600 1 颗 ¥1372.88
对比 ED1210 2315 K/C3 有货 当日发货 2315 K/C3 75 160 55 124 43 5600 1 颗 ¥1372.88
对比 ED1211 2316 K 有货 当日发货 2316 K 80 170 58 135 49 5300 1 颗 ¥1554.79
对比 ED1212 2316 K/C3 有货 当日发货 2316 K/C3 80 170 58 135 49 5300 1 颗 ¥1554.79
对比 EX0303 NU2220ECML 有货 当日发货 NU2220ECML —— —— —— —— —— —— 1 颗 ¥2444.00
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
 • 产品描述
 • 产品特点
 • 技术参数
 • 产品应用
 • 产品附件
 • 产品评论(0)
 • 商品咨询
产品描述
×